5 onmisbare soft skills voor hybride leiders

De afgelopen jaren vroegen om meer flexibiliteit dan ooit, van ons allemaal. Die flexibiliteit is essentieel voor hoe we samenwerken, communiceren, en niet te vergeten voor het leiderschap. Want voor managers is het op afstand een extra grote uitdaging om iedereen binnen het team enthousiast, betrokken en gemotiveerd te houden. In deze blog bespreken we daarom welke vaardigheden de nieuwe manager van nu nodig heeft om succesvol te zijn.

Om succesvol te zijn, nu én in de toekomst!
Hybrid Working Blog Images – 8 2X

1. Inspirerende coach 

De managers en leiders van nu vertellen hun werknemers niet langer hoe ze van A tot Z het werk moeten doen. Inspirerende managers geven hun teamleden de kans om zelf aan het stuur te zitten. Zij zijn de coach die hen begeleidt, inspireert en ondersteunt tijdens de rit. 

Coachend leiderschap heeft enkel positieve uitwerkingen op medewerkers. Werknemers voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, en dat is de beste basis om te leren en te ontwikkelen. Maar hoe vertaalt dit zich in hybride werk? Een stevig fundament vormt de basis voor een goede samenwerking op afstand én kantoor.

Medewerkers hebben behoefte aan vier basiselementen:

 • Vertrouwen: als manager vertrouw je in het kunnen van je teamleden, kom je beloftes na en toon je oprecht interesse. Medewerkers voelen zich op die manier gezien en krijgen meer zelfvertrouwen, met als gevolg dat ze proactiever worden.
 • Een bepaalde mate van zelfstandigheid: een goede balans tussen vrijheid en ondersteuning. Het is niet nodig om elke stap samen door te spreken, zolang medewerkers maar wel met hun vragen bij hun manager terecht kunnen.
 • Zingeving in hun werk: help en inspireer medewerkers in het ontwikkelen van talenten en het waarmaken van hun ambities. Op die manier blijven zij in een stijgende lijn groeien.
 • Zichtbaar resultaat: geef erkenning en waardering bij goede resultaten. Vier het moment samen!

2. Digitaal vaardig  

Hybride werk vergt nogal wat van medewerkers. Ze moeten immers gemakkelijk kunnen schakelen tussen online samenwerken en kantoorwerk. En dat online samenwerken kan soms pittig zijn, zeker voor werknemers die digitaal wat minder vaardig zijn.

Een effectieve virtuele leider past daarom 5 best practices toe:

 • Creëer en behoud transparantie binnen het team: bepaal richtlijnen en regels over hoe informatie digitaal wordt gecommuniceerd.
 • Begrijp, benut en waardeer diversiteit: zorg voor afwisseling binnen het team en koppel bij elk project telkens verschillende collega’s aan elkaar.
 • Stuur aan op virtuele werkprocessen en vergaderingen: besteed tijd aan ideeën van je medewerkers en hun onderlinge relaties. Vat conclusies en actiepunten samen aan het eind van elke online meeting in de vorm van een notulen zodat je hier eventueel later nog op terug kunt pakken.
 • Volg de voortgang van projecten en de betrokkenheid van het team op met online tools (denk aan Monday, Asana, Trello, etc.)
 • Zorg ervoor dat alle teamleden persoonlijk baat hebben bij hun deelname aan het team. Erken en vier prestaties aan het begin van virtuele meetings om zo de betrokkenheid en het enthousiasme verder aan te wakkeren.

3. Positieve communicatie 

Een goede leider is communicatief sterk. Of hij nu op kantoor, of op afstand leidinggeeft. Managers zijn een pro in informatie helder overbrengen, een luisterend oor bieden en feedback ontvangen en geven. En bij hybride leiderschap komt er een nog een extra communicatielaag bovenop.

Het is de taak van leidinggevenden om positiviteit en optimisme uit te stralen en daarnaast verwachtingen te managen. Op afstand werken mag zeker niet onderschat worden. Daarom is een focus op positieve energie en het stellen van realistische doelen onmisbaar.

Er zijn drie zaken die positieve communicatie in leiderschap kenmerken:

 • Denk en praat positief: benoem het aandeel van medewerkers in succesvolle projecten en positieve gebeurtenissen. Vergroot successen uit.
 • Bekijk het van de positieve kant: wie of wat is de oorzaak? Hoelang duurt het? Hoeveel invloed heeft het? Volgens Leo Bormans is de manier waarop je iets interpreteert gebaseerd op het antwoord op drie vragen. Die interpretatie bepaalt voor een groot deel of jij een optimist of juist pessimist bent. De optimist noemt hij OPT (other, partly, temporary) en de pessimist PES (personal, everything, strategic).
 • Stel kleine, realistische doelen: haalbare, concrete doelen maken je team scherp en geven motivatie om ergens voor te vechten. En niet onbelangrijk, een gevoel van trots als ze zijn behaald. Positieve doelen zijn intrinsiek, benaderend, flexibel, authentiek, harmonieus en actief van aard.

4. Betrokken teamplayer 

Slechts 15% van de Nederlanders voelt zich emotioneel betrokken bij zijn werk. Wereldwijd is dit 13%. Dat terwijl betrokkenheid essentieel is. Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van betrokken werknemers 20% beter zijn dan die van onbetrokken medewerkers (Gallup, Vlerick). Betrokken teams zijn gelukkiger en kunnen samen bergen werk verzetten. 

De manier van leidinggeven en communiceren is daarom van grote invloed op de betrokkenheid van je medewerkers. Volgens Gallup is een teamleider alleen al verantwoordelijk voor 70% van de betrokkenheid van zijn teamleden. Leidinggevenden zijn immers het doorgeefluik tussen de top van de organisatie en de werkvloer. Zij spelen de rol van zowel de teamleader als de teamplayer.

Er zijn 3 zaken die een betrokken team kenmerken:

 • Je medewerkers worden continu gehoord en gevoed. Betrokken teamplayers informeren het team over wat er speelt op andere niveaus binnen de organisatie, en weten wat er leeft binnen het team.
 • Je medewerkers voelen zich uitgedaagd. Je medewerkers krijgen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Vanzelfsprekend bied je ook tal van ontwikkel- en leermogelijkheden.
 • Jullie werkomgeving voelt aan als een warm bad. Een betrokken leider creëert een werkomgeving waarin mensen zich goed voelen. Zo bevorder je de samenwerking. Op weg naar een winnend team!

5. Empathisch  

Empathisch leidinggeven is net zoals het dansen van een tango. Als je manager je soepel over de dansvloer leidt, is het resultaat prachtig. Als diezelfde leidinggevende constant op je tenen gaat staan, strompel je van de dansvloer af. Om prachtig te kunnen dansen, is het in de eerste plaats de taak van een leider om zijn medewerkers als mens te behandelen. Enkel zo krijg je een helder idee van hoe iemand omgaat met stress.

Daarnaast zijn er 3 dingen die een empathische leidinggevende kan doen om overspannenheid en burn-outs te voorkomen.

 • Ga actief gesprekken aan als je stress signaleert en luister goed naar wat er gezegd wordt.
 • Schets duidelijkheid over verwachtingen, taken en rollen van werknemers om verwarring te voorkomen.
 • Maak stress bespreekbaar in teams en zorg dat mensen samenwerken om elkaar te helpen.

Kort samengevat? Hybride leiders zijn inspirerende coaches, digitaal vaardig, communiceren positief, zijn betrokken teamplayers en bovenal empathisch. Heel wat dus! Met bovenstaande tips en trainingen reik je moderne leiders de handvatten aan om te groeien tot een hybride leider. Op die manier voorzie je een warme werkomgeving waarin medewerkers zowel op kantoor als op afstand floreren. Want alleen zo zetten ze de beste bedrijfsresultaten neer! 

Image
Image

Wil je dit graag
zelf een keertje proberen?

Start je gratis 14-daagse trial