Hoe blijf je als team wendbaar richting de toekomst?

Alleen organisaties met voldoende leervermogen, adaptiviteit en een gezonde interesse in de wereld zullen het redden in de toekomst. Nou dat komt even binnen hè, maar de waarheid is soms hard. Future proof zijn betekent dat je je kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. En wie zich aanpast, overleeft.

Hiërarchie is lange tijd bepalend geweest binnen organisaties, maar tijden veranderen. Wellicht zijn buzzwoorden als Agile, Lean, Scrum en product backlogs al vaker om je oren gevlogen. Agile staat letterlijk voor wendbaarheid en flexibiliteit. Het is een andere manier van denken, werken en organiseren. Door agile te werken kun je als organisatie snel en effectief inspelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat de tevredenheid van klanten voorop, maar ook het welzijn van de medewerkers wordt meegenomen. Agile werken doe je zeker niet alleen, maar met je hele team of zelfs organisatie.

Binnen agile werken gaat het continu over leren van klanten en leren van elkaar. Je werkt in korte sprints van 1 á 2 weken waarbij kleine en haalbare taken worden uitgevoerd en aanpassingen in producten en diensten makkelijk kunnen worden verwerkt. De gedachtegang binnen agile werken is erop gericht om zo vroeg mogelijk te leveren aan de klant en feedback in een vroeg stadium op te halen. Zo voorkom je miscommunicatie en worden aanpassingen direct doorgevoerd.

De rol van de manager

Teamleden hebben agile werken meestal vrij snel onder de knie. Je werkt samen met verschillende experts en dat is leerzaam voor medewerkers. Bovendien krijg je verantwoordelijkheid voor wat je de klant levert. Ook geeft het voldoening om in een korte periode iets tastbaars op te leveren en dat maakt het werk leuker. Maar Agile zorgt ook voor plattere organisaties: de rol van de manager verandert of vervalt zelfs. Leidinggevenden moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Zij gaan van directief naar dienend leiderschap. Dienend leiderschap is niet gebaseerd op hiërarchie, maar op bewustwording en ontwikkeling van werknemers. Een dienend leider wil de belangen van de organisatie, maatschappij en medewerkers in evenwicht brengen. Hij of zij laat de teamleden zo veel mogelijk tijd besteden aan waar zij goed in zijn. Als dienend leider spreek je wel af wat het doel en de prioriteiten zijn, maar het hóe laat je over aan het team zelf.

Multidisciplinaire teams

Een agile organisatie bestaat niet uit afdelingen, maar uit teams. Deze teams zijn multidisciplinair, kunnen snel en zelfstandig handelen en experimenteren. Er is een bepaalde drang om steeds beter te worden. Op basis van de klantbehoefte wordt gekeken welke expertise er nodig is binnen het team. Het is mogelijk dat er meerdere teamleden zijn met hetzelfde profiel, maar het is nooit monodisciplinair. Juist deze verschillende profielen zorgen ervoor dat je elkaar versterkt en aanvult. Doordat er duidelijkheid is over de rollen en richtlijnen zorgt dit ervoor dat teamleden ook echt verantwoordelijkheid nemen. Het gevolg hiervan is dat teams betrokken zijn, autonoom functioneren en volledig eigenaarschap nemen voor het project. Binnen agile werken is het wel belangrijk dat ieder team een Product Owner heeft. De Product Owner is het centrale aanspreekpunt. Hij of zij verzamelt de ideeën, zet de koers uit, bewaakt de voortgang en stuurt bij waar nodig.

Continue verbeteren

Door de korte sprints, zelfsturende teams en het eigenaarschap ben je als team continu aan het leren. Zorg ervoor dat na iedere sprint een retrospective wordt gehouden waarbij er geëvalueerd wordt op de huidige werkzaamheden. Onderzoek welke verbeterpunten er zijn voor de volgende sprint. Op deze manier ga je in kleine, maar effectieve stappen naar een beter resultaat.

Om Agile uiteindelijk succesvol toe te passen binnen jouw organisatie is het noodzakelijk dat er verandering komt in de manier van werken én de manier van doen. Veel Agile transities mislukken omdat er gefocust wordt op één onderdeel. Agile werken is geen gemakkelijke weg, maar zeker niet onmogelijk. Vaak denken organisaties dat de hele manier van werken overhoop moet. Toch valt dit in de praktijk heel erg mee. Het draait veel meer om het anders benaderen van de bestaande werkzaamheden.

De conclusie is dat de wereld blijft veranderen. Zorg dat je als organisatie bent voorbereid op de toekomst. Omarm nieuwe manieren van werken, want alleen zo blijf je voortbestaan. Ben jij klaar om je team wendbaar te maken?

Start jouw Reskill Revolutie.

Schrijf je vrijblijvend in voor het online event over toekomstgericht werkgeverschap.

Op de hoogte
blijven?

Dat kan! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en jij krijgt de laatste blogs als eerste in je mailbox.