Hoe self-love het vertrekpunt vormt.

Valentijnsdag: een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen en complimenten. Een prachtige dag voor de ene, een dag die niet snel genoeg voorbij kan gaan voor anderen. Ik hoor je denken: Valentijnliefhebbers zijn romantische zielen. Toch heeft het niet alleen met romantisch zijn te maken. Liefde uiten naar anderen, kan iedereen op één voorwaarde: je moet eerst van jezelf leren houden. Zelfliefde vormt het vertrekpunt van geluk, succes, sterke relaties, persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer. In dit artikel leer je wat zelfliefde en gelukkige medewerkers met elkaar gemeen hebben.

Zelfliefde bepaalt jouw koers in persoonlijke ontwikkeling

Zelfliefde bereik je door te accepteren wat je niet kan veranderen en te focussen op wat je wel in de hand hebt. Je kan bijvoorbeeld niets veranderen aan je verleden, maar je kan wel mooie doelen stellen voor de toekomst. En vergeet daarbij niet dat het verleden ons maakt tot wie we vandaag zijn. Accepteer waar je nu staat en kijk met een roze bril naar wat je tot nu toe al bereikt hebt.

Optimisme is een eigenschap die je kan leren en zo heeft iedereen eigenschappen om trots op te zijn. Je collega Laura is bijvoorbeeld zeer medelevend, terwijl jij de zon in huis kan brengen met je humor. Anderen waarderen je nét voor die kenmerkende en unieke eigenschappen. Voel je daarom dankbaar voor jouw positieve eigenschappen en geef geregeld een compliment aan een collega of vriend, je zal zien dat je zoveel meer terugkrijgt. Het gelukshormoon dopamine komt vrij en geeft je een positief gevoel. Een gevoel dat al snel verslavend kan werken. Gelukkig in dit geval wel verantwoord! Een positieve houding draagt dus bij aan zelfliefde en geluk. Maar hoe word je nu écht gelukkig?

Hoe werk je aan jouw geluk?

Als je jezelf omarmt, kan je groeien. Zelfvertrouwen helpt om nieuwe talenten te ontwikkelen die je tot de beste versie van jezelf maken. Zelfverzekerde mensen zijn gelukkig en gelukkige medewerkers zijn productiever, dat bewijzen verschillende onderzoeken. Maar hoe werk je nu aan jouw eigen geluk? Volgens het onderzoek van de Amerikaanse professor in de psychologie Sonja Lyubomirsky wordt 10% van je geluk bepaald door omstandigheden, 50% door je genen en 40% is mindset. De werkomstandigheden behoren tot die 10% waarin jouw organisatie een rol speelt.

Een positieve bedrijfscultuur creëert positieve medewerkers

We spenderen een groot deel van ons leven aan werken. Dat maakt van werken een belangrijke factor, bepalend voor jouw geluk. Als werkgever staat het geluk van je medewerkers centraal. Gelukkige medewerkers heb je niet zomaar. Een sterke en positieve bedrijfscultuur creëert gelukkige medewerkers en trekt op zijn beurt medewerkers aan met de juiste mindset. De volgende vier elementen liggen aan de basis van een positieve bedrijfscultuur.

1. Laat jouw medewerkers zich identificeren met de kernwaarden

Als medewerkers volledig achter de missie en de visie staan van een organisatie, dan zorgt dit voor toewijding. Hiervoor moeten ze exact begrijpen waar de organisatie voor staat en zich in de waarden kunnen herkennen. HR kan hierin via employer branding een rol in spelen. Waarden krijgen tenslotte pas betekenis als ze aan daden worden gekoppeld. Stel dat jouw bedrijf respect en rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt, dan moet dit ook duidelijk worden in de omgang naar werknemers toe. In de eindejaarsgesprekken bijvoorbeeld.

Werknemers die de kernwaarden herkennen in hun dagelijkse werk zullen meer betrokkenheid tonen. Mensen die hun werk met passie doen, zijn vanzelfsprekend gelukkiger. En die positiviteit straal je uit naar collega’s, de eindklant, maar ook in je persoonlijke leefsfeer.

2. Zorg voor een gevoel van sociale verbondenheid

In de huidige werkomstandigheden vergeten we soms dat mensen sociale wezens zijn die behoefte hebben aan verbondenheid. Het gesprek bij de koffieautomaat valt nu weg, maar kan zeker vervangen worden door virtuele alternatieven. Een ‘hoe gaat het?’ van een HR-medewerker, leidinggevende of collega laat zien dat we echt om elkaar geven.

Het gevoel van sociale verbondenheid activeert het gelukshormoon Oxytocine en draagt bij aan een goede gezondheid. Vitale en gelukkige medewerkers zijn dan weer gemotiveerd om te werken en productiever! Een win-win dus.

3. Erken medewerkers en vier successen

Medewerkers belonen lijkt vanzelfsprekend en eenvoudig, maar niets is minder waar. In een studie van Deloitte (2019) peilend naar de overeenstemming van beloningen en organisatorische doelen, vond slechts 48% van de respondenten dat deze twee voorgaande op elkaar afgestemd zijn. Deloitte stelt dat een bredere kijk op beloningen belangrijker wordt dan ooit, nu organisaties op zoek zijn naar effectieve manieren om hun mensen te motiveren. Het wordt steeds zinvoller om alle uitgaven voor menselijk kapitaal te zien als een investering - niet als een uitgave - en beloningen vormen hierop geen uitzondering.

Die investering loont op lange termijn. Voor 63% van de medewerkers die zich gewaardeerd en onmisbaar voelen in een organisatie, is het onwaarschijnlijk dat ze binnen de 3 tot 6 maanden op zoek gaan naar een nieuwe job, aldus recent onderzoek door Survey Monkey en Bonusly.

Maar hoe wensen jouw medewerkers erkend te worden?

Volgens Deloitte’s onderzoek naar werknemerserkenning verschillen mensen in hoe ze erkend willen worden, waarvoor en door wie. Deloitte bracht daarvoor ook de verschillende soorten werkstijlen, de zogenaamde business chemistry types, in kaart die aantonen op welke manier elke werkstijl erkend wil worden. De bevindingen luiden als volgt:

  • Driekwart van de mensen blijkt al tevreden met een simpel ‘dankjewel’ voor hun dagelijkse inspanningen.
  • De meeste mensen geven de voorkeur aan erkenning die ofwel met een paar mensen wordt gedeeld ofwel privé wordt gegeven, in plaats van op grote schaal te worden gedeeld.
  • Zelfs als de prestatie belangrijk is, is geld geen koning. Op alle organisatieniveaus, bij alle generaties, geslachten en verschillende werkstijlen is de meest gewaardeerde vorm van erkenning een nieuwe groeimogelijkheid - vooral voor millennials, pioniers en drivers (zie de business chemistry types).

4. Creëer een feedbackcultuur

Eerlijk duurt het langst! Open communicatie is de sleutel tot een positieve bedrijfscultuur. Het ‘lead by example’-principe is dan ook de start van een feedbackcultuur. Als medewerkers aanvoelen dat hun mening gewaardeerd en gehoord wordt, dan gaan ze ook sneller hun mening verkondigen. Voor leidinggevenden geldt hetzelfde. Zij kunnen op een constructieve manier zeggen waar het op staat. En beide groepen medewerkers kunnen feedback vragen aan elkaar. Op die manier ontstaat er een feedbackcultuur die leren van elkaar mogelijk maakt en dat zorgt voor nieuwe ideeën waar een organisatie alleen maar beter van wordt!

Als werkgever draag je je steentje bij door een positieve bedrijfscultuur te ontwikkelen en zo jouw medewerkers gelukkig te maken op het werk. Toch ligt nog zeker 40% van iemands geluk in eigen hand.

Een positieve mindset heb je zelf in de hand

Omstandigheden zijn voor 10% verantwoordelijk voor je geluk. 50% van het al dan niet gelukkig zijn wordt bepaald jouw DNA, maar de overige 40% heb je zelf in de hand. Daar hebben wij iets op bedacht. De volgende checklist helpt je op weg naar een positieve mindset, waardoor je 100% van jezelf gaat houden!

Download de
self-love checklist.

Hoe positief is jouw mindset? Doe de self-love checklist en ontdek het!

Download hier

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Paper plane