GoodHabitz bezit NRTO-keurmerk

GoodHabitz behaalt het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat GoodHabitz voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Erkenning voor kwaliteit en professionaliteit.
Web NL

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of GoodHabitz aan de kwaliteitseisen voldoet. Hierbij is ons harde werk beloond met de toekenning van het keurmerk. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Teken van kwaliteit en professionaliteit.

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Lees meer over het NRTO-keurmerk op hun website, of bekijk de animatie.

Today is a good day to
take your privacy seriously.

Wist je verder dat GoodHabitz ook ISO 27001:2017 gecertificeerd is?