Otrzymaliśmy certyfikat ISO 27001:2013!

17 maja 2019 r. Firma GoodHabitz otrzymała certyfikat ISO 27001:2013, który stanowi potwierdzenie tego, jak ważna jest dla nas ochrona wszelkiego rodzaju danych.

ISO Goodhabitz (1)

ISO 27001 to globalny standard bezpieczeństwa informacji ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Określa on wymogi dotyczące tworzenia, wdrażania, funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Certyfikat określa również dostosowane do potrzeb danej organizacji wymogi w zakresie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz postępowania w razie wystąpienia takiego ryzyka.

Posiadamy certyfikat, ale co to oznacza dla Ciebie?

Certyfikat ISO jest cenny dla nas jako organizacji, ale jakie to oznacza korzyści dla Was?

ISO 27001:2013 gwarantuje, że firma GoodHabitz:

  • prawidłowo chroni dane osobowe i firmowe,
  • wdrożyła procesy mające na celu ochronę poufności, integralności, dostępności oraz wrażliwości informacji,
  • dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo informacji,
  • identyfikuje, śledzi, redukuje i monitoruje ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji,
  • stosuje model zarządzania PDCA w celu ciągłego doskonalenia swoich procesów i produktów,
  • spełnia wymogi RODO,
  • jest wiarygodnym partnerem.

ISO 27001 nie obejmuje wyłącznie ochrony danych osobowych, lecz wszelkie procesy i informacje w obiegu w firmie w zakresie objętym certyfikacją.

Zakres certyfikacji.

Oficjalny zakres naszego certyfikatu to:

  • opracowywanie i udostępnienie treści online oraz platformy edukacyjnej GoodHabitz,
  • wprowadzanie na rynek marki i produktów GoodHabitz,
  • szkolenie i wspieranie klientów we wdrażaniu i korzystaniu z platformy edukacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji lub certyfikacji GoodHabitz zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami ds. bezpieczeństwa.

Certyfikat obowiązuje
we wszystkich naszych europejskich oddziałach.

Kliknij poniższe przyciski, aby zobaczyć nasz certyfikat i deklarację stosowania.