5 kompetencji miękkich, których potrzebuje każdy pracownik w 2022 roku

Rynek pracy szybko ewoluuje i jest bardzo konkurencyjny. Trudno zatem przewidzieć, jakie umiejętności będą na nim niezbędne w przyszłości. Co więcej, początek ery pracy hybrydowej i szybka transformacja cyfrowa zwiększyły popyt na zupełnie nowe, określone kompetencje. Nawet jeśli umiejętności twarde są niezbędne, by poprawnie wykonywać swoje obowiązki, to jednocześnie eksperci wskazują na obszary "miękkie", na które w tym roku będzie szczególnie wysoki popyt. Na marginesie: znaczenie kompetencji miękkich rośnie, także dla liderów.

UK Blog Image 5 Trends 2022 2X

#1 Umiejętność komunikacji

Niezależnie od tego, jaki typ pracy wykonujesz, gdzie mieści się twoje (hybrydowe) biuro i w jakiej branży pracujesz, fakty są niezmienne: każdy potrzebuje kompetencji komunikacyjnych. Przekazanie informacji za pomocą e-maila lub czatu na Slacku czy Zoomie może być nawet trudniejsze niż wcześniej lub może zdarzyć się, że ton lub przekaz twojej wiadomości zostanie źle odebrany – zupełnie inaczej niż w przypadku rozmowy twarzą w twarz. Potrzebny jest zatem inny rodzaj komunikacji. Jak podejść do tego problemu?

Możesz rozpocząć od rozwinięcia (lub zdobycia nowych) umiejętności interpersonalnych i językowych. Pomoże ci to klarownie wyrażać myśli oraz ograniczyć nieporozumienia i konflikty, jednocześnie umożliwiając efektywną współpracę z lokalnymi i zagranicznymi współpracownikami. W związku z rosnącą popularnością cyfrowych narzędzi komunikacyjnych jest dość istotne, by zacząć komunikować się bardziej bezpośrednio i wprost. Jednak odpowiednio dobitne przekazanie tego, co ma się do powiedzenia, nie wyklucza życzliwości, produktywności czy dobrych relacji. Liderzy i członkowie zespołów powinni zmobilizować się do przyjęcia tej metody komunikacji w odniesieniu do wszystkich aspektów życia zawodowego. Ten rodzaj komunikacji może być na początku wyzwaniem, ważne jest zatem, by rozważyć przeprowadzenie kursów lub szkoleń, które uczą, jak podejść do tematu i działać we właściwy sposób.

 

#2 Zarządzanie czasem

 Podczas pandemii wiele osób czuło, że zyskało lub – odwrotnie – straciło trochę prywatnego czasu. Niezależnie od tego, do której z tych grup należysz, powinieneś być świadomy, że sytuacja i priorytety różnych pracowników są odmienne. Dzięki umiejętności zarządzania czasem menedżer może ułatwić swoim pracownikom zapanowanie zarówno nad życiem osobistym, jak i zawodowym – bez nadgorliwości i narażania ich zdrowia psychicznego. Umiejętności zarządzania czasem zapewnią pracownikom możliwość zręcznego żonglowania zadaniami i obowiązkami w przyszłości, gdy praca będzie wymagała jeszcze większej elastyczności.

Zarządzanie czasem nie odnosi się tylko do pracy zdalnej i hybrydowej – przyszła zmiana może dotyczyć także regularnych godzin działania biura. Jest wiele firm na całym świecie, które eksperymentują z krótszym tygodniem pracy, co oznacza, że warto nabyć umiejętności zarządzania czasem, by nie musieć rezygnować z wydajności.

#3 Praca zespołowa

Wraz z rosnącą popularnością pracy hybrydowej w zeszłym roku, firmy zostały zmuszone do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, szczególnie związanymi z tym, jak współpracują ze sobą zespoły. Umiejętności pracy w zespole można się nauczyć – jak każdej innej. Kompetencje takie jak kooperacja z członkami zespołu, którzy pracują hybrydowo, organizowanie produktywnych spotkań i zarządzanie oczekiwaniami mogą być zarówno rozwijane, jak i zdobywane, co prowadzi do bardziej efektywnej i wydajnej współpracy. Menedżerowie muszą zwrócić szczególną uwagę na uzupełnienie umiejętności działania w zespole wśród swoich pracowników, aby praca hybrydowa przynosiła owoce.

Co więcej, potrzeba stworzenia bardziej różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy wpłynęła na sposób, w jaki firmy zatrudniają i integrują zespoły. Pytania, które zadają kandydaci w procesie rekrutacji oraz oczekiwania obecnych pracowników dotyczące różnorodności w miejscu pracy są kluczowe. Ważne jest, by ustosunkować się do tych kwestii i przygotować menedżerów, by odpowiednio podeszli do tematu.

#4 Elastyczność i odporność na stres   

To oczywiste, że szczęśliwi pracownicy odczuwają większą satysfakcję z pracy i są bardziej produktywni, ale czego potrzebują specjaliści, by mieć poczucie szczęścia i zachować odporność na stres? Zgodnie z modelem PERMA, istnieje pięć elementów pozwalających zredukować poziom stresu: pozytywne emocje, zaangażowanie, relacje, poczucie sensu i osiągnięcia. Oczekiwania ludzi się zmieniają – w przeszłości dobre wynagrodzenie było podstawą satysfakcji z pracy; dziś liczą się także inne czynniki. Ważne jest, by stworzyć środowisko, w którym twoi pracownicy będą mogli wzrastać, dzielić się pomysłami i łączyć swoje osobiste przekonania z wartościami firmy. 

 

#5 Kompetencje cyfrowe

Praca hybrydowa nie przyniesie spodziewanych korzyści, jeśli zabraknie umiejętności poruszania się po cyfrowym świecie. Jaki rodzaj cyfrowych kompetencji potrzebny jest w twojej firmie? Oczywistym wyborem wydają się kursy dotyczące narzędzi Microsoftu i podobne, które uczą, jak wspierać rozwój biznesu dzięki mediom społecznościowym. Niektórzy pracownicy mogą jednak obawiać się technologii i z tego powodu niechętnie podchodzić do rozwijania cyfrowych kompetencji. Jak zmotywować tych, którzy się wahają? Możesz zacząć od rozmów z pracownikami na temat tego, w jaki sposób widzą przyszłość swojego zespołu i zachęcać ich do zdobycia nowej wiedzy.

Ponieważ potrzeba szybkiego nauczenia się nowoczesnych technologii wpłynęła na zwiększenie popytu na cyfrowe talenty, pogłębiła i tak sporą lukę w umiejętnościach. Był to problem już przed wybuchem pandemii, który teraz powinien być dla nas priorytetem. Pogłębiająca się luka kompetencyjna może prowadzić do większej nierówności w różnych społecznościach i obszarach. Potrzeba zapełnienia jej odpowiednimi umiejętnościami jest kluczowa dla przyszłości twojej organizacji, dlatego każdy powinien włączyć się w działanie.

Chcesz jak najszybciej przeczytać
każdy nowy artykuł na naszym blogu?

Świetnie! Zapisz się do naszego comiesięcznego newslettera i bezpośrednio na swoją skrzynkę otrzymuj powiadomienia o najnowszych artykułach na naszym blogu.