Polityka prywatności.

Pobierz nasze oświadczenie o ochronie prywatności.

Pobierz politykę prywatności GoodHabitz

Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa i usługi oferowane są przez spółkę GoodHabitz B.V. z siedzibą w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, Portugalii, zarejestrowaną w niderlandzkiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel) pod numerem 17217883. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności zostaną użyte określenia „my” lub „GoodHabitz”, należy przez nie rozumieć GoodHabitz B.V. i jej spółki.

GoodHabitz odpowiada za sposób, w jaki organizuje swoje środowisko nauczania online i odpowiednio dostosowuje swoje usługi, które obejmują:

Zakupując nasze usługi, Twój pracodawca staje się odpowiedzialny za dane osobowe przetwarzane przez nas w ramach realizacji powyżej określonych celów. Twój pracodawca decyduje na przykład, którzy pracownicy otrzymują dostęp do materiałów edukacyjnych online. Ponadto otrzymuje on raporty dotyczące korzystania z naszych usług w Twojej firmie. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób posługuje się on Twoimi danymi osobowymi. Niniejsza polityka prywatności określa, jakie działania podejmujemy wobec Twoich danych osobowych.

Być może korzystasz z konta demo, o które poprosiłeś poprzez naszą stronę internetową lub które zostało Ci zaoferowane przez pracownika GoodHabitz. W takim przypadku niniejsza polityka prywatności obowiązuje w całości i jesteś odpowiedzialny za przekazanie swoich danych osobowych GoodHabitz.

Cel przetwarzania danych

Celem GoodHabitz jest zachęcenie do nauki jak największej liczby osób. Szanujemy Twoją prywatność jako użytkownika i zapewniamy, że dane osobowe, które nam udostępniasz, są przetwarzane z zachowaniem standardów poufności. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i w zakresie wymaganym do realizacji umowy z Twoim pracodawcą, która daje Ci, jako użytkownikowi, dostęp do środowiska edukacyjnego GoodHabitz.

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług (patrz wyżej) w następujących celach:

Możemy także wykorzystać Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci newslettera informującego o naszych usługach. Możesz zrezygnować z jego otrzymywania, klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości e-mail. W celu optymalizacji naszych usług będziemy Cię czasem pytać o Twoją opinię. Jej udzielenie jest dobrowolne. Jeśli zdecydujesz się brać udział w naszych ocenach, będziemy mogli lepiej dostosować nasze usługi do Twoich osobistych preferencji.

Dane osobowe

W zależności od wybranego przez Twojego pracodawcę sposobu udostępnienia kursów wymagamy wyłącznie następujących danych osobowych, aby udzielić Ci dostęp do naszej platformy online:

Od swojego pracodawcy otrzymasz e-mail z zaproszeniem wysłany z adresu [email protected] Wiadomość zawierać będzie link do aktywacji Twojego konta. Twoje hasło zostanie zaszyfrowane i będzie przechowywane w naszym systemie. Twój adres e-mail będzie użyty jako identyfikator podczas logowania się na naszej stronie internetowej.

Twój pracodawca może również zarejestrować Twoje konto GoodHabitz w inny sposób. W tym celu oferujemy różne sposoby połączenia, które niekoniecznie wymagają udostępnienia nam Twojego adresu e-mail. W takim przypadku identyfikacja odbywa się za pomocą ID użytkownika. Skontaktuj się ze swoim pracodawcą, jeśli chcesz wiedzieć, czy i jakie dane są nam udostępniane.

Dane dotyczące użytkowania

Jeśli posiadasz dostęp do naszych zasobów online, będziemy również przetwarzać następujące dane, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych kursów:

• Informacje dotyczące Twojego procesu nauki, który można podzielić na:

Dostęp do Twoich danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nieliczni pracownicy GoodHabitz. Jest on zależny od pełnionej funkcji, obowiązków lub jest oparty na zasadzie „ścisłej potrzeby”. Pracownicy Ci są zobowiązani do zachowania tajemnicy w ramach podpisanej umowy o pracę. Żaden z pracowników nie ma dostępu do Twojego hasła.

Twój pracodawca może przypisywać rolę „Reporter” różnym osobom wewnątrz firmy. Osoby te będą miały dostęp do Twoich danych dotyczących procesu nauki. Możesz poprosić Twojego pracodawcę o informację na temat tego, komu przypisano rolę „Reporter”.

Okres przechowywania danych

Wszystkie Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w bezpieczny sposób. Będą one przechowywane przynajmniej przez okres obowiązywania umowy między Twoim pracodawcą a GoodHabitz. O ile nie określono inaczej, dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Możesz skorzystać z prawa dostępu do Twoich danych osobowych w opcjach ustawień swojego konta, pobierając wszystkie przechowywane przez nas dane poprzez kliknięcie przycisku „Pobierz”. Ponadto użytkownikom zawsze przysługuje „prawo do bycia zapomnianym” (usunięcia danych), z którego można skorzystać również poprzez ustawienia konta. Skorzystanie z tego prawa skutkuje nieodwracalnym usunięciem Twoich danych osobowych z naszych systemów. Jeśli chcesz zrealizować któreś z tych praw, ale nie możesz się zalogować (na przykład z powodu zakończenia umowy), skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłając e-mail na adres: [email protected] Możesz zwrócić się do niego w dowolnym momencie, jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych lub je sprostować.

Dostawcy

GoodHabitz stawia wysokie wymagania swoim dostawcom. Zawarliśmy z nimi umowy, które określają sposób przetwarzania przez nich Twoich danych. Podmioty te nigdy nie mogą wykorzystywać Twoich danych do własnych celów.

Nasi dostawcy, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu, zostali wskazani jako podwykonawcy przetwarzania. Zawarliśmy z nimi umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

Główni usługodawcy

Następujące podmioty mogą mieć kontakt z Twoimi danymi osobowymi w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami:

Poniżej wskazano, w jakim zakresie korzystamy z usług powyższych podmiotów, jakie dane osobowe są im udostępniane i w jakich celach.

Microsoft Azure

Microsoft Azure to nasz dostawca usług w chmurze. Twoje dane osobowe oraz dane dotyczące korzystania z usług są przechowywane i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. Standardy zabezpieczeń i zgodności: ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji), ISO/IEC 27701 (międzynarodowy standard dotyczący ochrony danych osobowych), ISO/IEC 27018 (ochrona danych osobowych w chmurze), standard SOC.

Copernica (SMTPeter):

Temu podmiotowi udostępnione będzie tylko Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, nigdy hasło ani informacje dotyczące Twojego procesu nauki.

Bouncer:

Temu podmiotowi udostępnione będzie tylko Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, nigdy hasło ani informacje dotyczące Twojego procesu nauki.

Bezpieczeństwo danych

GoodHabitz posiada certyfikat ISO 27001 zaświadczający, że ochrona danych (osobowych) jest dla nas bardzo ważna. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Uwaga końcowa

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Jej najbardziej aktualna wersja jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Można ją znaleźć w stopce na dole strony. Data wejścia w życie znajduje się na górze tego dokumentu.

Jeśli masz uwagi dotyczące tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym działem bezpieczeństwa ([email protected]). Jeśli nie będziesz zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzymy Twoją skargę, możesz zwrócić się do holenderskiego organu ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens).

Dane kontaktowe

GoodHabitz B.V.

Willemstraat 1 5611 HA Eindhoven
[email protected]
+31 (0)40 - 2 444 850
www.goodhabitz.com

Aby skontaktować się z naszym inspektorem danych osobowych, wyślij e-mail na poniższy adres: [email protected]habitz.com 

 

To dobry dzień,
żeby potraktować prywatność poważnie.

Czy wiesz, że GoodHabitz posiada również certyfikat ISO 27001:2017?

To dobry dzień,
żeby powiedzieć Ci więcej o naszej zgodności z RODO.

Wszystko związane z RODO w jednym miejscu.