Kulturell mångfald

Vår värld krymper i takt med den ökade globaliseringen och möjligheterna att kommunicera online. Men hur hanterar vi bäst våra olikheter? I den här kursen får du rikta blicken både inåt och utåt.

185 min. 5 moduler 21 aktiviteter
tillgänglig om
BE
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
9,7
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Ökad förståelse för begreppet kultur

  • Medvetenhet om kulturella skillnader

32 min. - 4 aktiviteter

  • MAGASIN
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!