Coachande ledarskap

Du är ingen chef – du är en coach! Som en coachande ledare främjar du trivsel, självständighet och topprestation. I den här kursen får du lära dig hur.

206 min. 5 moduler 27 aktiviteter
tillgänglig om
AR
au
BE
br
da
DE
EN
ES
FR
IT
MX
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
9,1
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Upptäcka egenskaperna som framgångsrika ledare har gemensamt

  • Leda folk utan att kontrollera dem

41 min. - 6 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • KÖR!