Coachande ledarskap

Du är ingen chef – du är en coach! Som en coachande ledare främjar du trivsel, självständighet och topprestation. I den här kursen får du lära dig hur.

211 min. 5 moduler 32 aktiviteter
tillgänglig om
AR
au
BE
br
da
DE
EN
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
8,8
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Upptäcka egenskaperna som framgångsrika ledare har gemensamt

  • Leda folk utan att kontrollera dem

42 min. - 7 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • KÖR!
  • VIDEOSAMTAL