Tänk utanför boxen

Vill du bli en innovatör? En pionjär? Bryt dig loss från dina invanda tankemönster och gör som Walt Disney.

201 min. 5 moduler 22 aktiviteter
tillgänglig om
at
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
6,7
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att testa din kreativitet med hjälp av ett antal texter

  • Att fokusera på att hitta lösningar och se på problem från ett annat perspektiv

40 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!