Tänk utanför boxen

Vill du bli en innovatör? En pionjär? Bryt dig loss från dina invanda tankemönster och gör som Walt Disney.

201 min. 5 moduler 22 aktiviteter
tillgänglig om
AR
at
au
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
IT
MX
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
6,7
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att testa din kreativitet med hjälp av ett antal texter

  • Att fokusera på att hitta lösningar och se på problem från ett annat perspektiv

40 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!