Engagera mera

Det är ditt team som avgör organisationens framgång. Är alla på samma sida? Bra, då är ni redo att flytta berg tillsammans!

201 min. 5 moduler 22 aktiviteter
tillgänglig om
at
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
8,9
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att känna till kraven för engagemang

  • Att uttrycka med ord hur du ska öka engagemanget

40 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!