Lean

Lean: det är putsen som du behöver för att jämna ut procedurerna och processerna på jobbet. Börja i dag: gå onlinekursen!

202 min. 5 moduler 23 aktiviteter
tillgänglig om
AR
au
BE
br
ca
DE
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
9,3
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att känna till Lean-filosofin och vad det innebär att använda Lean

  • Att kunna nämna flera konkreta exempel på att arbeta enligt Lean

41 min. - 6 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KORT TILLBAKABLICK
  • KÖR!