Bevorder welzijn en veerkracht met het PERMA model

Mentaal welzijn: wie wil dat nou niet bereiken? En toch, het leven gooit zo nu en dan flink wat roet in het eten. Obstakels, groot en klein, doen ons geloven dat mentaal welzijn bijna een onmogelijke taak is. Daarom verklappen we je vast een klein gedeelte van het geheim: de truc om je goed te voelen gaat niet over het uit de weg gaan van de bron van ongemak. Het gaat juist over het kiezen van die activiteiten en gedachten die positieve emoties versterken. Het PERMA-model identificeert daarom de 5 dimensies die bijdragen aan de ontwikkeling van welzijn en veerkracht bij individuen. Die je bovendien ook kunt toepassen in een professionele context.

Theorie en tips!

Welzijn en veerkracht bovenaan op prioriteitenlijstje HR.

Het is niks nieuws dat gelukkige werknemers tevredener en productiever zijn. Maar wat hebben professionals nu écht nodig om gelukkig te zijn? Het is goed om te onthouden dat de behoeften van mensen veranderen samen met de context. Tot een paar jaar geleden was een goed salaris de basis van iemands werktevredenheid, vandaag de dag maken andere factoren het verschil.

Een van de factoren die men tegenwoordig belangrijk vindt, is de aandacht van een organisatie voor het psychofysische welzijn en de geestelijke gezondheid van zijn werknemers. Maar op welke manier kun je nu het beste iemands peace of mind waarborgen terwijl de wereld om ons heen ons telkens confronteert met veranderingen en nieuwe uitdagingen?

De sleutel is het creëren van een omgeving waarin iedereen vrij is om zijn eigen geluk op te bouwen. Maak ruimte voor positieve emoties en laat deze een bron van energie worden om zelfs de onvermijdelijke uitdagingen van het professionele leven te overwinnen. Om dit te doen, kan het waardevol zijn om inspiratie te halen uit het PERMA-model van Martin Seligman.

Wat is het PERMA-model?

Het PERMA-model is een theoretisch model van Martin Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie. Dit model schetst de kenmerken van een ‘opbloeiend’ persoon. Seligman identificeert 5 componenten waar men aan kan werken om angst, stress en depressie te verminderen: Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning en Accomplishment. Of in gewoon Nederlands: positieve emoties, verbondenheid, relaties, betekenis en vervulling.

Aangezien de vijf dimensies afzonderlijk worden gemeten, is het goed mogelijk om meer te investeren in de ene dimensie dan in de andere. Het belangrijkste is dat men hierin zijn gevoel volgt. Wel is het goed om in gedachten te houden dat in veel gevallen de 5 gebieden elkaar positief kunnen beïnvloeden. Zo kunnen deze samenwerken bij de opbouw van een gelukkiger individu, maar ook van een gelukkigere samenleving.

De vijf pilaren van het PERMA model:

  • Positieve emoties (Positive emotions): Positieve emoties - zoals vreugde, hoop, liefde, dankbaarheid, tevredenheid en plezier – vormen de basis van intrinsieke motivatie. Het kunnen herkennen, koesteren en integreren van deze emoties in ons leven is van groot belang voor het verbeteren van onze houding en het versterken van onze veerkracht.
  • Verbondenheid (Engagement): Volgens Seligman moeten we meer tijd besteden aan juist die activiteiten of situaties waarbij we zo verbonden zijn dat we in een soort “flow” terechtkomen. In zo’n flow lijkt de tijd en de omgeving om ons heen te stoppen, waardoor we ons volledig kunnen richten op het huidige moment.
  • Relaties (Relations): De mens heeft een diepe behoefte om sociaal te zijn en zich met anderen te verbinden. Het opbouwen van hechte en positieve relaties maakt ons sterker en gelukkiger. Ook vergroot dit het gevoel om erbij te willen horen en ons te beschermen.
  • Betekenis (Meaning): Het doet er niet toe of het nu vrijwilligerswerk is, deelnemen aan de organisatie van een evenement of een nieuwe skill aanleren. Onze energie steken in activiteiten die een grotere betekenis hebben, is een bron van positieve emoties en helpt ons om moeilijkheden beter te overwinnen.
  • Vervulling (Achievement): Als we terugkijken en ons tevreden voelen over het feit dat we een doel of taak hebben bereikt of voltooid, voelen we ons sterker en zekerder. En, volgens Seligman, is dit gevoel nog sterker wanneer we werken aan het bereiken van intrinsieke doelen, zoals persoonlijke groei.

Het PERMA-model toegepast op de werkvloer

Hoewel het PERMA-model gericht is op individuele ontplooiing, kan het ook door organisaties en HR-teams worden gebruikt. Zij creëren op deze manier een positieve professionele omgeving die welzijn en veerkracht bevordert. Een aantal suggesties:

  • Creëer een vruchtbare bodem voor positieve emoties. Hoewel dit iets heel subjectiefs is, kunnen organisaties zeker het verschil maken bij het aanmoedigen van de ontwikkeling van positieve emoties. Als jouw werknemers het naar hun zin hebben op het werk en profiteren van een positieve werkomgeving, zijn ze tegelijkertijd beter in staat om uitdagingen met meer optimisme en veerkracht het hoofd te bieden. Stimuleer daarom de uitwisseling van positieve feedback en waardering tussen collega’s. Ook belangrijk: bevorder een gezond evenwicht tussen werk en privé en creëer ontspanningsmogelijkheden om de interne batterij weer even op te laden.
  • Cultiveer persoonlijk talent. Om ervoor te zorgen dat jouw werknemers van hun werk kunnen genieten en zich betrokken voelen bij wat ze doen, is het belangrijk dat ze hun eigen gevoel volgen. Op die manier kunnen zij hun talent volledig ontwikkelen en benutten. Als jij hen de kans biedt om te groeien en een carrièrepad uit te stippelen dat aansluit bij hun verwachtingen en wensen, krijg jij gelukkigere, meer gepassioneerde en betrokken werknemers. En vergeet niet om de successen van je collega’s te vieren! Zo vergroot je het zelfvertrouwen van je werknemers en de loyaliteit aan de organisatie.
  • Moedig positieve relaties aan. Sterke sociale banden dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van ons allemaal. In ons professionele leven is het opbouwen van positieve interpersoonlijke relaties belangrijk om een gevoel van samenhorigheid te creëren, het omgaan met stress te verbeteren en productiviteit te verhogen. Daarom moet het HR-team van elke organisatie aandacht besteden aan het bevorderen van interacties tussen collega’s en een gezonde feedbackcultuur. Maar er is meer. Ook is het belangrijk om mogelijkheden te creëren voor sociale contacten buiten de strikt professionele sfeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teambuildingactiviteiten waarbij het hele bedrijf betrokken is. Of kleine momenten van ontspanning voor specifieke groepen binnen de organisatie. Organiseer bijvoorbeeld een borrel met het team, of probeer een van de GoodHabitz WorkOuts.
  • Delen en verbinden. Als we weten dat onze dagelijkse taken bijdragen aan iets groters, voelen we ons gemotiveerder en meer verbonden. En dit geldt vooral voor het werk. Zorg er dus voor dat jouw werknemers altijd op de hoogte zijn van de projecten die binnen een organisatie spelen. Ook is het belangrijk om te benadrukken hoe hun werk bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelen van een organisatie. Op die manier voelen werknemers zich meer verbonden en kennen ze een diepere betekenis toe aan het werk dat ze dagelijks doen. Bevorder daarnaast sociale activiteiten gericht op duurzaamheid. Je kunt beginnen door de GoodHabitz-cursus ‘Natuurlijk duurzaam’ aan te bevelen!
  • Koppel waarden en doelen. Doelen bereiken geeft ons een goed gevoel. Maar om jouw werknemers tijdens het hele proces gelukkig te houden, is het belangrijk dat ze geloven in wat ze doen en het gevoel hebben dat ze echt een verschil kunnen maken. Hier is het de taak van lijnmanagers en HR-managers om de potentie van werknemers te herkennen en waarderen. Vervolgens kunnen zij loopbaantrajecten ontwikkelen in overeenstemming met waarden en ambities. Om dit proces te vereenvoudigen, kun je het ‘Persoonlijk Actieplan’ van GoodHabitz gebruiken, beschikbaar in de Promo Studio. Zet dit plan in om de sterke punten en het groeipotentieel van elke werknemer te identificeren. Stippel vervolgens samen met hen het ideale ontwikkeltraject uit. 

Samen werken aan welzijn

Corporate welzijn kun je niet zien als een taak op een to-dolist die je kunt afstrepen wanneer deze is bereikt. Integendeel! Het is een voortdurend proces dat telkens onderhevig is aan verandering en aanpassing. Maar het is ook een gemeenschappelijk proces waarin alle betrokkenen hun steentje moeten bijdragen. Daarom is het net zo belangrijk dat managers en werknemers zelf bijdragen. Alle doelstellingen moeten op elkaar worden afgestemd om een bedrijfscultuur te creëren met een positieve invloed op mentaal en fysiek welzijn. Enerzijds door ervoor te zorgen dat hun leiderschapsstijl geschikt is voor de behoeften van een steeds dynamischer, digitaler en complexer wordende wereld van werk. Anderzijds door te zorgen voor gezondheid, sterke punten te erkennen en te waarderen en nieuwe vaardigheden te blijven ontwikkelen. Alleen op deze manier voelen ze zich sterker, gelukkiger en tevredener.

Door het PERMA-model van Seligman te volgen en iedereen aan te moedigen om op z’n best te zijn bij het opbouwen van een positieve omgeving, zullen bedrijven het welzijn van hun werknemers verzekeren. Het helpt hen helpen veerkrachtiger en succesvoller te worden bij het aangaan van toekomstige uitdagingen, met een positieve instelling.

Meer GoodHabitz blogs
direct in je mailbox?

Dat kan! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en jij krijgt de laatste blogs als eerste in je mailbox.