Het Groene Hart Ziekenhuis ziet GoodHabitz écht als meerwaarde.

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), gevestigd in Gouda, is een modern ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden-Holland. Naast de hoofdlocatie in Gouda zijn er nog 3 regiolocaties in Bodegraven, Schoonhoven en Zuidplas. In totaal werken er ongeveer 2200 medewerkers in het GHZ. De afgelopen periode is zwaar geweest, maar de veerkrachtigheid van de medewerkers is zichtbaarder dan ooit. Hoe zorgt het GHZ ervoor dat ook in deze zware tijd er nog aandacht wordt besteed aan leren en ontwikkelen?

Het leerhuis van het GHZ werkt samen met het leerhuis van het Haaglanden Medisch Centrum. Via één learning mangement system (LMS) is GoodHabitz al jaren beschikbaar voor ruim 6000 medewerkers in Gouda en Den Haag. Jaco van der Worp, Senior Adviseur Leren en Ontwikkelen vertelt: “Het was geen discussie om wel of niet door te gaan met GoodHabitz, want we zien dat GoodHabitz écht een meerwaarde biedt en dat er nog veel winst te behalen valt. We zijn gestart met het individueel onder de aandacht brengen van trainingen bij onze medewerkers, maar inmiddels zien we dat het ook steeds meer op team- en organisatieniveau wordt gebruikt.”

Volgens het GHZ maakt de veelzijdigheid GoodHabitz echt uniek. Jaco vult aan: “Het kan voor veel verschillende doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld vanuit je functie als verpleegkundige, maar ook voor het vrijwilligerswerk dat je privé doet. De trainingen zijn dus niet specifiek op de zorg gericht, maar juist veel breder. De fijne opbouw en diverse leermethoden zorgen ervoor dat GoodHabitz alle medewerkers aanspreekt. De online trainingen zijn niet alleen visueel sterk, ook de teksten zijn pakkend en kort.”

Vóór GoodHabitz betaalden het GHZ voor elke online training per deelnemer of trainingstitel. Jaco vervolgt: “Bij GoodHabitz doen ze het net even anders. Het is te vergelijken met Netflix. Je betaalt één prijs voor alle trainingen, waar vervolgens alle medewerkers gebruik van kunnen maken. Daarnaast worden er ook nog eens iedere maand nieuwe titels toegevoegd.”

"Het was geen discussie om wel of niet door te gaan met GoodHabitz, want we zien dat GoodHabitz écht een meerwaarde biedt en dat er nog veel winst te behalen valt."

Offline impact maken met online trainingen

Binnen het GHZ wordt de verbinding tussen leren en ontwikkelen, kwaliteit, veiligheid en patiëntenparticipatie als heel uniek ervaren. Jaco: “We vinden bottom-up denken en werken heel belangrijk. Kwaliteit is decentraal georganiseerd in de clusters. Sinds kort hebben we zelfs een fysieke ruimte ingericht – het huis van verbinding -. Hier kunnen medewerkers samenkomen om elkaar te ontmoeten, te werken en te overleggen. Ook GoodHabitz heeft hier een prominente rol door middel van alle marketingmaterialen die wij hier plaatsen. Zo willen we een plek creëren in het GHZ waar kwaliteit, cultuur, gedrag en leren fysiek samenkomt.”

Het belangrijkste doel van het GHZ is dat de leeroplossingen medewerkers gaat helpen. Het moet niet als verplichting voelen, maar medewerkers moeten intrinsiek gemotiveerd raken. De regie ligt dus meer bij hen. Jaco: “GoodHabitz sluit hier perfect bij aan. Medewerkers hoeven de trainingen niet van A tot Z te doorlopen, maar kunnen eruit halen wat voor hen van toegevoegde waarde is.

De borging van GoodHabitz

Recent hebben vijf studenten van de Christelijke Hogeschool Ede een onderzoek gedaan naar de borging van GoodHabitz binnen het ziekenhuis. Er is een enquête gehouden waar veel reacties op zijn gekomen. Conclusie: GoodHabitz is van een nice to have naar een good to have gegroeid en de bekendheid onder medewerkers ligt op 70%.

GoodHabitz wordt individueel veel gebruikt, maar op teamniveau wordt het nog niet altijd meegenomen in bijvoorbeeld jaargesprekken en werkoverleggen. Jaco legt uit: “Dit jaar willen we vooral met de lijnmanagers kijken hoe we GoodHabitz nóg beter op teamniveau kunnen inzetten. Ook kwam uit de enquête naar voren dat medewerkers graag samen trainingen willen volgen. Dit willen we graag faciliteren. Bijvoorbeeld op scholingsdagen, in werkoverleggen of via inloopsessies. Daarnaast willen we de Promo Studio meer gebruiken om GoodHabitz nog beter te promoten. Binnenkort gaan we met onze ambassadeurs en GoodHabitz-coach de aanbevelingen van de enquête verder uitwerken. We hopen hiermee de stap te maken naar GoodHabitz als must have binnen het GHZ.”

Today is a good day to
meet and read!

Lees de succesverhalen van onze klanten en laat je inspireren!