Tidshantering

Är e-post, samtal och frågor från kollegor stora tidstjuvar? Kursen ”Tidshantering” kommer att hjälpa dig att vinna tillbaka din tid!

210 min. 5 moduler 30 aktiviteter
tillgänglig om
AR
at
au
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
IT
MX
PL
PT
SV
WA
Betyg
7,5
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Planera dagen på ett effektivt sätt

  • Hålla koll på hur du använder tiden

  • Känna till fördelarna med effektiv tidshantering

39 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • KÖR!