Integritetspolicy

Ladda ner vår integritetspolicy här.

Ladda ner GoodHabitz integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna webbplats och dessa tjänster erbjuds av GoodHabitz BV, etablerat i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Portugal och registrerat hos nederländska handelskammaren under nummer 17217883. När det i denna integritetspolicy hänvisas till ”vi”, ”oss” eller ”GoodHabitz” syftar detta på GoodHabitz BV och dess företag.

GoodHabitz ansvarar för hur det organiserar sin inlärningsmiljö online och anpassar sina tjänster därefter. Dessa tjänster inkluderar:

 • Att leverera läromedel online

 • Att leverera innovationer

 • Att tillhandahålla kundsupport

 • Aktiviteter relaterade till marknadsföring och försäljning

 När du köper våra tjänster är din arbetsgivare ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar inom detta ramverk. Din arbetsgivare bestämmer till exempel vilka anställda som får tillgång till läromaterialet online. Dessutom får din arbetsgivare rapporter om användningen av vår tjänst inom din organisation. Om du vill veta mer om hur din arbetsgivare hanterar dina personuppgifter, fråga din arbetsgivare. I denna integritetspolicy tillhandahåller vi information om vad vi gör med dina personuppgifter.

Du kanske använder ett demokonto, som du själv har begärt via vår webbplats, eller har erbjudits ett av en GoodHabitz-anställd. I detta fall gäller integritetspolicyn fullt ut och du ansvarar själv för att dina personuppgifter delas med GoodHabitz.

Syftet med databehandlingen

GoodHabitz vill kunna erbjuda alla utbildning och möjlighet att lära sig mer och mer! Vi respekterar din integritet som användare och säkerställer att de personuppgifter du delar med oss behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kan komma att behandla dessa uppgifter i den utsträckning som krävs för att genomföra ett avtal med din arbetsgivare som ger dig som användare tillgång till GoodHabitz utbildningsmiljö.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss inom ramen för våra tjänster (se ovan) för att:

 • kunna utföra dessa tjänster optimalt

 • kunna anpassa dessa tjänster efter dina personliga preferenser

 • fortsätta att utveckla och förbättra dem

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att skicka ett nyhetsbrev till dig, för att vidare informera dig om våra tjänster. Du kan avregistrera dig från detta nyhetsbrev via länken längst ner i e-postmeddelandet. För att optimera våra tjänster ber vi dig att gärna dela din åsikt med oss. Vi kommer aldrig att tvinga dig att göra detta. Om du till exempel bestämmer dig för att delta i våra undersökningar kommer vi att kunna skräddarsy våra tjänster bättre efter dina personliga preferenser.

Personlig information

Beroende på vilken leveransmetod för kurserna som din arbetsgivare har valt, kommer vi kräva inte mer än följande personuppgifter när vi ger dig tillgång till vår utbildningsplattform:

 • Namn

 • E-postadress

 • Lösenord (krypterat)

 • IP-adress

 • Användar-ID (tillhandahålls av kunden)

En inbjudan via e-post kommer att skickas av din arbetsgivare via [email protected]. Den innehåller en länk för att aktivera ditt konto. Vi kommer att kryptera ditt lösenord och lagra det i vårt system. Vi kommer att använda din e-postadress som identifiering när du loggar in på vår webbplats.

Din arbetsgivare kan också välja att registrera ditt konto hos oss på ett annat sätt. Vi erbjuder olika länktekniker för detta, som inte nödvändigtvis kräver att du delar din e- postadress med oss. I så fall sker identifiering utifrån ett Användar-ID. Du kan fråga din arbetsgivare om och vilka uppgifter som delas med oss.

Användningsdata

Om du har tillgång till våra resurser för onlineutbildning kommer vi, beroende på din användning, även behandla följande:

 • Information om din inlärningsprocess, som kan delas in i:
  • Aktiviteter
   • Varaktighet
   • Framsteg
   • Resultat
   • Ditt betyg
  • Webbsessioner
   • Inloggningstider
   • Webbläsare
   • Operativsystem

Tillgång till dina uppgifter

Ett begränsat antal anställda inom GoodHabitz har behörighet att komma åt dina personuppgifter. Åtkomst baseras på roller, ansvar och viktig relevant information. Dessa anställda är bundna till tystnadsplikt genom sitt anställningsavtal. Ingen anställd har tillgång till ditt lösenord.

Din arbetsgivare kan ansöka internt om att rollen som ”Reporter” ska tilldelas olika personer. Dessa personer kommer också att ha tillgång till dina uppgifter om inlärningsprocessen. Du kan fråga din arbetsgivare vilka dessa personer är.

Lagringsperioder

Alla dina uppgifter kommer att förvaras säkert av oss. Dina personuppgifter lagras minst så länge som din arbetsgivare är vår kund. Om inte annat har avtalats kommer alla personuppgifter som vi känner till att raderas oåterkalleligt 12 månader efter avtalets upphörande.

De registrerades rättigheter

Du kan utöva dina åtkomsträttigheter genom dina kontoinställningar, där du kan ladda ner alla dina personuppgifter som vi lagrar genom en enkel knapptryckning. Dessutom har enskilda användare alltid rätt att bli bortglömda, vilket även kan utövas genom dina kontoinställningar. Att utöva denna rätt tar oåterkalleligt bort alla dina personuppgifter från våra system. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter men inte kan logga in (till exempel eftersom avtalet har sagts upp), vänligen kontakta vårt kundsupportteam på [email protected]. Du kan kontakta dem när som helst om du vill ha tillgång till dina uppgifter eller om du vill få dina uppgifter rättade.

Leverantörer

GoodHabitz ställer höga krav på sina leverantörer. Naturligtvis har vi gjort överenskommelser om hur leverantörer ska hantera dina uppgifter. De får aldrig använda dina uppgifter för sina egna syften.

Vi har markerat de leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning som underbehandlare. Vi har ingått i ett databehandlingsavtal med dessa parter.

Leverantörer av allmänna tjänster

Inom ramen för våra tjänster använder vi följande parter som kan komma i kontakt med dina personuppgifter:

 • Microsoft Azure
 • Copernica (SMTPeter)
 • Bouncer

Nedan anger vi för varje part vad de används till och vilka personuppgifter vi delar med dem för det ändamålet.

Microsoft Azure

Microsoft Azure är vår molntjänstleverantör. Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter och användningsuppgifter inom EU.

Relevanta efterlevnadserbjudanden, exempelvis: ISO/IEC 27001 (Informationssäkerhet), ISO/IEC 27701 (internationell sekretesstandard), ISO/IEC 27018 (sekretess i molnet), SOC- ramverk.

Copernica (SMTPeter):

 • För att skicka nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden (t.ex. aktiverings-e-post, lösenordsåterställning, etc.).

 • Sammanställningen av statistik för att få insikt i resultaten och effektiviteten av våra e-postutskick, enbart till förmån för (och genomläsning av) GoodHabitz.

Endast ditt namn och din e-postadress kommer att utbytas med denna part, aldrig ditt lösenord eller information om din inlärningsprocess.

Bouncer:

 • För att kontrollera om en e-postadress som vi har fått är en befintlig e-postadress.

Endast ditt namn och din e-postadress kommer att utbytas med denna part, aldrig ditt lösenord eller information om din inlärningsprocess.

Datasäkerhet

Denna certifiering är en formell bekräftelse på att vi på GoodHabitz lägger stor vikt vid skyddet av personuppgifter. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.

Till sist

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida, du hittar den i sidfoten. Ikraftträdandedatumet finns överst i detta dokument.

Om du har ett klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta vår säkerhetsavdelning ([email protected]), så att vi kan hantera ditt klagomål. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten [Autoriteit Persoonsgegevens].

Kontaktuppgifter

GoodHabitz B.V.

Willemstraat 1


5611 HA Eindhoven

[email protected]

+31 (0)40 - 2 444 850

www.goodhabitz.com

För att kontakta vårt dataskyddsombud direkt, skicka ett e-postmeddelande till: [email protected] 

I dag är en bra dag att
ta din integritet på allvar.

Visste du att GoodHabitz även är ISO 27001:2017-certifierade?

I dag är en bra dag att
lära dig mer om dataskyddsförordningen.

Allt om DSF samlat på ett ställe.