Privacy statement.

Download hier onze privacyverklaring.

Download GoodHabitz privacy statement

Onze Privacy policy 

Deze website en dienst worden aangeboden door GoodHabitz B.V., actief in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Portugal en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17217883. Waar in deze privacy policy wordt gesproken over ‘we’, ‘wij’ ‘ons’ of ‘GoodHabitz’, wordt GoodHabitz B.V. en haar ondernemingen bedoeld.

GoodHabitz is verantwoordelijk voor de manier waarop zij haar online leeromgeving inricht en hierop haar dienstverlening afstemt. Deze dienstverlening omvat:

Je werkgever is met het afnemen van onze dienstverlening verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken. Je werkgever bepaalt bijvoorbeeld welke medewerkers toegang krijgen tot de online leermiddelen. Daarnaast ontvangt je werkgever rapportages over het gebruik van onze dienst binnen jouw organisatie. Als je meer wilt weten over de manier waarop je werkgever met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je terecht bij je werkgever. In deze privacy policy geven wij informatie over wat wij doen met jouw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat je gebruik maakt van een demo account, welke je zelf hebt aangevraagd via onze website, of aangeboden hebt gekregen van een GoodHabitz medewerker. In dat geval is deze privacy policy, onverkort, van toepassing. Je bent op dat moment zelf verantwoordelijk voor het delen van je persoonsgegevens met GoodHabitz.

Doeleinden van de gegevensverwerking

GoodHabitz heeft het streven om iedereen aan het leren te krijgen en te houden! Wij respecteren de privacy van jou als gebruiker en zorgen dat de persoonsgegevens die je met ons deelt vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij mogen deze gegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jouw werkgever die jou als gebruiker toegang geeft tot de GoodHabitz leeromgeving.

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt binnen het kader van onze dienstverlening (zie hierboven) met als doel deze:

We mogen je persoonsgegevens ook gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief, die je informeert over onze dienstverlening. Je kunt je via de link onderaan in de mail afmelden voor deze nieuwsbrief. Om onze dienstverlening te optimaliseren vragen we je graag om je mening. We zullen je hiertoe nooit verplichten. Als je besluit deel te nemen aan onze assessments, kunnen we bijvoorbeeld onze dienstverlening beter afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Persoonsgegevens

Als je toegang krijgt tot ons online leerplatform, hebben we, afhankelijk van de door jouw werkgever gekozen koppelingstechniek, nooit meer dan de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

Een uitnodigingsmail wordt door je werkgever verstuurd via [email protected] Daarin staat een link om jouw account te activeren. Je wachtwoord slaan we versleuteld op in ons systeem. Je e-mailadres gebruiken we als identifier bij het inloggen op onze website.

Je werkgever kan er ook voor kiezen om jouw account op een andere manier bij ons te registreren. Hiervoor bieden we verschillende koppelingstechnieken aan, waarbij het niet altijd noodzakelijk is dat je e-mailadres met ons gedeeld wordt. Identificatie wordt dan gedaan op basis van een userID. Je kan bij jouw werkgever navragen of en zo ja welke gegevens met ons worden gedeeld.

Gebruiksgegevens

Als je toegang hebt tot onze online leermiddelen zullen we, afhankelijk van jouw gebruik, onderstaande ook verwerken:

• Gegevens over het leerproces, welke onder te verdelen zijn in:

Inzage in jouw gegevens

Een beperkt aantal medewerkers binnen GoodHabitz is bevoegd tot inzage in jouw persoonsgegevens. Inzage is gebaseerd op rollen, verantwoordelijkheden en op een need to know basis. Deze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding door hun arbeidsovereenkomsten. Geen enkele medewerker heeft inzage in je wachtwoord.

Jouw werkgever kan intern voor verschillende personen de rol van ‘Reporter’ aanvragen. Deze personen hebben ook toegang tot jouw gegevens over het leerproces. Je kunt bij jouw werkgever navragen wie deze personen zijn.

Bewaartermijnen

Al jouw gegevens worden door ons veilig bewaard. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang jouw werkgever klant bij ons is. Tenzij anders overeengekomen met jouw werkgever, worden 12 maanden na afloop van het contract alle bij ons bekende persoonsgegevens onherroepelijk verwijderd.

Rechten van betrokkenen

In de instellingen van je account kun je jouw recht op inzage uitoefenen. Met één druk op de knop kun je alle gegevens downloaden die we van jou hebben opgeslagen. Je hebt als individuele gebruiker ook altijd het recht om vergeten te worden. Ook dit recht kun je uitoefenen in de instellingen van je account. Zo worden alle bij ons bekende persoonsgegevens van jou als gebruiker, onherroepelijk verwijderd.

Mocht je niet meer in kunnen loggen (bijvoorbeeld omdat het contract al is afgelopen), neem dan contact op met onze supportafdeling ([email protected]). Via deze weg kun je natuurlijk ook te allen tijde je gegevens inzien of vragen om correcties.

Leveranciers

GoodHabitz stelt hoge eisen aan haar leveranciers. Uiteraard hebben wij afspraken gemaakt over de manier waarop leveranciers met jouw gegevens moeten omgaan. Ze mogen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

De leveranciers die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken, hebben wij gemarkeerd als subverwerkers. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Leveranciers algemene dienstverlening

In het kader van onze algemene dienstverlening maken wij gebruik van de volgende partijen die in aanraking kunnen komen met jouw persoonsgegevens:

Hieronder geven wij per partij aan waar ze voor ingezet worden en welke persoonsgegevens wij daarvoor met ze delen.

Microsoft Azure

Microsoft Azure is onze cloud serviceprovider. Wij bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens en gebruiksgegevens binnen de Europese Unie. Relevante compliance certificeringen: ISO/IEC 27001 (informatiebeveiliging), ISO/IEC 27701 (internationale privacy standaard), ISO/IEC 27018 (privacy in de cloud), SOC framework.

Copernica (SMTPeter)

Met deze partij worden alleen naam en e-mailadres uitgewisseld, nooit je wachtwoord of gegevens over jouw leerproces.

Bouncer

Met deze partij worden alleen naam en e-mailadres uitgewisseld, nooit je wachtwoord of gegevens over jouw leerproces.

Databeveiliging GoodHabitz is ISO 27001 gecertificeerd.

Deze certificering is een formele bevestiging dat we bij GoodHabitz veel waarde hechten aan de bescherming van (persoons)gegevens. Op onze website kun je hier meer over lezen.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld, je vindt deze in de footer. De ingangsdatum staat bovenaan dit document. Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, willen we je verzoeken om contact op te nemen met onze securityafdeling ([email protected]), zodat we je klacht in behandeling kunnen nemen.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met je klacht omgaan, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens GoodHabitz B.V. Willemstraat 1 5611 HA Eindhoven [email protected] 040 - 2 444 850 www.goodhabitz.com Om direct in contact te komen met onze Functionaris Gegevensbescherming kun je mailen naar: [email protected]

Today is a good day to
take your privacy serious.

Wist je dat GoodHabitz ook ISO 27001:2017 gecertificeerd is?

Today is a good day to
update you on GDPR Compliancy.

Al het nieuws rondom GDPR Compliancy op een plek.