Bättre brainstorming

Redo att förvandla dina snilleblixtar till konkreta handlingsplaner? Lär dig hur man leder produktiva brainstormingmöten. Nu kör vi i gång!

211 min. 5 moduler 27 aktiviteter
tillgänglig om
at
BE
CH
da
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
PT
SV
WA
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att undvika vanliga fallgropar inom brainstorming

  • Att formulera en tydlig fråga inför brainstormingmötet

41 min. - 6 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • KÖR!