Andas och räkna till tio

Vill du bemästra din inre värld? Den här kursen hjälper dig att hantera både upp- och nedgångar i känslolivet.

222 min. 5 moduler 28 aktiviteter
tillgänglig om
AR
au
BE
br
DE
EN
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
7,5
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Förstå hur känslor fungerar

  • Känna till de sex grundläggande känslorna och hur de påverkar dig

57 min. - 7 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • MOMENTS
  • KÖR!