Språk i fokus.

Hos GoodHabitz fortsätter vi hela tiden att utvecklas. Därför utökar vi 2021 vårt kursbibliotek med ytterligare tre språk, vilket innebär att vi erbjuder totalt tio språk!

Lokalisation

Tre nya språk i vårt kursbibliotek

Under 2021 lägger vi till totalt tre nya språk i vårt bibliotek. Förutom svenska – toppen, eller hur!? – kan du inom kort även gå våra onlinekurser på portugisiska och polska! De portugisiska skribenterna är redan i full gång med att översätta vårt innehåll – och snart är det våra polska kollegors tur!

Internationell vision med lokalt innehåll

Vi vill inspirera så många som möjligt att få ut det mesta och bästa av sig själva. Detta är en av anledningarna till att vi 2016 började erbjuda våra onlinekurser på engelska och tyska. Sedan dess har vi utökat vårt bibliotek till sju språk men våra internationella ambitioner är betydligt större och vi arbetar ständigt på att lägga till nya språk på vår plattform. Att lära sig på sitt eget språk är snart möjligt för ännu fler studenter!

Lokaliserat innehåll

Våra utbildningar är inte bara översatta. Kommunikation handlar om så mycket mer än bara språk – det är en kombination av skriftligt innehåll, bilder, videor och exempel. Ju mer vi kan identifiera oss med innehållet desto lättare är det att ta steget att börja lära sig. Därför arbetar lokala GoodHabitz-experter och översättare med de ursprungliga utbildningarna. De översätter inte bara det skriftliga innehållet i en kurs, utan tittar också på kulturella skillnader och intressanta lokala exempel för att ge innehållet en riktigt engelsk, spansk, italiensk, fransk eller annan internationell klang. På detta sätt blir den berömda GoodHabitz-stilen naturlig på alla språk!

Vill du veta mer om
lokaliseringen av våra kurser?